امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸:۳۹
لوله زهکشی آبیاران صنعت

لوله زهکشی آبیاران صنعت

لوله زهکشی آبیاران صنعت در سایز های مختلف تولید میشود و در پی ساختمان ورزشگاه ها و استا دیوم و باغات کشاورزی مورد استفاده قرارمیگیرد


Iran Iran
آبیاران صنعت
لوله زهکشی
۷۱۸
لوله زهکشی  آبیاران صنعت در سایز های مختلف تولید میشود و در پی ساختمان ورزشگاه ها و استا دیوم و باغات کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد
موردی یافت نشد.