امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷:۲۵
لوله کاروگیت سایز 500 میلیمتر آّبیاران صنعت

لوله کاروگیت سایز 500 میلیمتر آّبیاران صنعت

لوله کاروگیت سایز 500 آ بیاران صنعت مصارف استفاده آبرسانی  فاظلاب شهری آبهای سطهی

لوله های دوجداره پلی اتیلن یا همان کاروگیت به لولهای گفته میشود که دارای

دوجداره بوده وشکل ظاهری آن حلقه حلقه ویکی لایه درونی لوله دارای سطح صاف

میباشد که جهت دعبور سیالات با ماهیت اسیدی وبازی وپسابهای صنعتی مورد

استفاده قرار میگیرد لوله کاروگیت فشاربار داخلی ندارد واین لولها عملا به

عنوان یک جوی زیر زمینی وظیفه انتقال آب  ودیگر سیالات را دارد  این لولها

بخاطر سطح حلقوی شکل دارای استحکام بالا میباشدو فشارهای سطحی وزیر سطحی

زمین رامتحمل میشود منظور افشار همان بار خارجی است که به ترتیب

31.5/64/16کیلونیتون تولید میشود.که رنگ داخلی آن زرد وجداره بیرونی مشکی میبلشد.Iran Iran
آبیاران صنعت
لوله کاروگیت سایز 500 آبیاران صتعت
۷۳۵
لوله کاروگیت 500 برای مصارف آبرسانی فاضلاب شهری وجمع آوری آبهای سطحی
لوله های دوجداره پلی اتیلن یا همان کاروگیت به لولهای گفته میشود که دارای
دوجداره بوده وشکل ظاهری آن حلقه حلقه ویکی لایه درونی لوله دارای سطح صاف
میباشد که جهت دعبور سیالات با ماهیت اسیدی وبازی وپسابهای صنعتی مورد
استفاده قرار میگیرد لوله کاروگیت فشاربار داخلی ندارد واین لولها عملا به
عنوان یک جوی زیر زمینی وظیفه انتقال آب  ودیگر سیالات را دارد  این لولها
بخاطر سطح حلقوی شکل دارای استحکام بالا میباشدو فشارهای سطحی وزیر سطحی
زمین رامتحمل میشود منظور افشار همان بار خارجی است که به ترتیب
31.5/64/16کیلونیتون تولید میشود.که رنگ داخلی آن زرد وجداره بیرونی مشکی میبلشد.
موردی یافت نشد.