امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸:۵۱
لوله کاروگیت سایز 600 میلیمتر آبیاران صنعت

لوله کاروگیت سایز 600 میلیمتر آبیاران صنعت

لوله کاروگیت سایز 600 میلیمتر

لوله کاروگیت سایز 600 برای مصارف آبرسانی جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب

لوله های دوجداره پلی اتیلن یا همان کاروگیت به لولهای گفته میشود که دارای

دوجداره بوده وشکل ظاهری آن حلقه حلقه ویکی لایه درونی لوله دارای سطح صاف

میباشد که جهت دعبور سیالات با ماهیت اسیدی وبازی وپسابهای صنعتی مورد

استفاده قرار میگیرد لوله کاروگیت فشاربار داخلی ندارد واین لولها عملا به

عنوان یک جوی زیر زمینی وظیفه انتقال آب  ودیگر سیالات را دارد  این لولها

بخاطر سطح حلقوی شکل دارای استحکام بالا میباشدو فشارهای سطحی وزیر سطحی

زمین رامتحمل میشود منظور افشار همانبار خارجی است که به ترتیب

31.5/64/16کیلونیتون تولید میشود.که رنگ داخلی آن زرد وجداره بیرونی مشکی میبلشد.Iran Iran
آبیاران صنعت
لوله سایز 600 آبیاران صنعت
۷۰۴
لوله کاروگیت سایز 600 میلیمتر
لوله کاروگیت 600 برای آبرسانی و جمع آوری آبهای سطحی و جاری و فاضلاب
لوله های دوجداره پلی اتیلن یا همان کاروگیت به لولهای گفته میشود که دارای
دوجداره بوده وشکل ظاهری آن حلقه حلقه ویکی لایه درونی لوله دارای سطح صاف
میباشد که جهت دعبور سیالات با ماهیت اسیدی وبازی وپسابهای صنعتی مورد
استفاده قرار میگیرد لوله کاروگیت فشاربار داخلی ندارد واین لولها عملا به
عنوان یک جوی زیر زمینی وظیفه انتقال آب  ودیگر سیالات را دارد  این لولها
بخاطر سطح حلقوی شکل دارای استحکام بالا میباشدو فشارهای سطحی وزیر سطحی
زمین رامتحمل میشود منظور افشار همانبار خارجی است که به ترتیب
31.5/64/16کیلونیتون تولید میشود.که رنگ داخلی آن زرد وجداره بیرونی مشکی میبلشد.
زمان تحویل
لوله کاروگیت سایز 600 میلیمتر
موردی یافت نشد.