امروز پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ۰۴:۲۸
اتصالات دست ساز ماشین کاری شده پلی اتیلن از سایز 32 تا 1200 میلیمتر

اتصالات دست ساز ماشین کاری شده پلی اتیلن از سایز 32 تا 1200 میلیمتر

اتصالات دست ساز پلی اتیلن از سایز 32 تا 1200 میلیمتر با دستگاه هیدرولیک

Iran Iran
آبیاران صنعت
اتصالات دست ساز ماشین کاری شده پلی اتیلن از سایز 32 تا 1200 میلیمتر با دستگاه هیدرولیک
۸۱۸
اتصالات دست ساز ماشین کاری شده پلی اتیلن از سایز 32 تا 1200 میلیمتر با دستگاه هیدرولیک